Kwiebel April

Beste K.W.B.er,

De wereld hield zijn adem in bij dat tomeloze geweld van Goede Vrijdag. En het werd stil op die Stille Zaterdag. De schepping leek wel ongedaan gemaakt. Maar U bent de Vader van het leven en schept een nieuwe dag. De zon gaat op, de natuur herleeft. Vrouwen bij het graf kwamen om te balsemen, om een mooie herinnering te bewaren en zien dat de zware steen is weggerold. Zij krijgen de boodschap ‘Hij leeft’. Laat ook ons tot die herkenning komen als het donker ons omgeeft. Jezus leeft! Het is Pasen! Moge de vreugde van Pasen onze Levensvreugde zijn.

Zalig Pasen,
Het Bestuur


Lentewandeling 16 april 2023

Een wandeling in Overrepen (deelgemeente van Tongeren).

Wandelingen KWB Boxbergheide

We vertrekken aan de kerk van Boxbergheide om 13u30.
Een wandeling van weer ongeveer 8km.
Garantie hebben we niet, maar we hopen op bloesems.

Wanneer je wil meewandelen bel dan even Maurice Houbregs 089/355120 of stuur ons een mail via het het contactformulier.